Medicintilskud

GENERELT TILSKUD

Staten giver automatisk tilskud til tilskudsberettiget medicin, det kaldes “generelt tilskud”

Jo mere receptpligtig, tilskudsberettiget medicin man køber på apoteket i løbet af et år, desto mere tilskud får man. Det betyder, at din tilskudsprocent stiger i løbet af året i takt med dine samlede udgifter. Se tabellen nedenfor.

Derudover afhænger tilskudsprocenten af, om du er over eller under 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Dit tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, og slutter ét år efter denne dato. Et nyt tilskudsår starter første gang, du igen køber tilskudsberettiget medicin, efter at dit forudgående tilskudsår er udløbet.

Apoteket trækker automatisk dit tilskud fra på regningen, og alle apoteker i Danmark er tilsluttet det samme system, således at det er ligegyldigt hvilket apotek, du handler på, og det behøver ikke være det samme apotek hver gang.

Du kan til enhver tid på apoteket få oplyst, hvor langt du er i tilskudsåret, altså hvilken procentsats du aktuelt står på, samt hvilken dato du starter forfra igen.

 Oversigt over medicintilskud, gældende fra 1. januar 2023

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettiget medicin, før tilskuddet er trukket fra* Tilskud til personer over 18 år Tilskud til personer under 18 år  
0-1.045 kr. 0% 60%  
1.045-1.750 kr. 50% 60%  
1.750-3.795 kr. 75% 75%  
3.795-20.636 kr. 85%  
Over 20.636 kr.  100%
3.795-25.286 kr. 85%
Over 25.286 kr. 100%

* Beløbsgrænserne reguleres én gang hvert år – næste gang 1. januar 2024.

ENKELTTILSKUD

Der kan hos Sundhedsstyrelsen søges “enkelttilskud” til visse lægemidler, som ikke er omfattede af det generelle tilskud, f.eks. til afføringsmidler i visse tilfælde.

Det er lægen, der efter din anmodning, udfærdiger denne ansøgning og indsender den, og lægen koster dette 250 kr, som du selv skal betale.

Hvis ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Sundhedsstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.

FORHØJET TILSKUD

Der kan ligeledes hos Sundhedsstyrelsen søges “forhøjet tilskud” til et lægemiddel, hvis du mener at du ikke kan tåle det billigste præparat i gruppen, hvilket apoteket ellers har pligt til at udlevere. Det er vanskeligt at få bevilget forhøjet tilskud, der skal meget overbevisende argumenter til, og de billigere præparater skal være grundigt afprøvet, hvis bevillingen skal gå igennem. Disse ansøgninger er tidsrøvende at lave, de kan kun udfærdiges af lægen, og hos Toldbodlægerne koster det 400 kr, som du selv skal betale.

Hvis ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Sundhedsstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.

KRONIKERTILSKUD

Du kan få kronikertilskud, hvis du har meget store udgifter til medicin.

Dette gælder, hvis du er kronisk syg, men også hvis du i en kortere periode har meget store udgifter til medicin, fx før og efter en operation eller i forbindelse med behandling for barnløshed.

Der lægges loft over dine udgifter, hvis du får en bevilling om kronikertilskud.

Loftet er på en egenbetaling på 3.775 kr. opgjort i din pris, når tilskuddet er trukket fra.

Det er din læge, som skal søge Sundhedsstyrelsen om kronikertilskud, og det koster dig ikke noget.

Ved Sundhedsstyrelsens vurdering af ansøgningen bliver der lagt vægt på, at din behandling er fagligt veldokumenteret, og at de samlede årlige udgifter til medicin med tilskud ser ud til at overstige 17.468 kr. (din saldo i CTR). Hvis du er under 18 år, skal udgifterne se ud til at overstige 21.515.

Vi opfordrer til, at du ved samtalen med din læge om evt. ansøgning, medbringer den nyeste kvittering fra apoteket samt en fuldstændig liste over det medicin, du anvender.

Hvis ansøgningen imødekommes får du bevillingen tilsendt med posten fra Sundhedsstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.

TERMINALTILSKUD

Døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, skal ikke stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital.

Derfor har man vedtaget, at al medicin i den situation er gratis, når patienten har en bevilling af terminaltilskud fra Sundhedsstyrelsen.

Det er patientens læge eller sygehuset, der skal søge Sundhedsstyrelsen om terminaltilskud, og ansøgningen koster intet for patienten.

Patienten modtager et brev med bevillingen.

Samtidig bliver bevillingen registreret i CTR – Det Centrale Tilskudsregister, så apoteket kan se, at patienten har ret til at få alt sit receptordinerede medicin gratis.

Tilskud til døende (terminalbevilling) betyder, at patienten får alle lægemidler, som er udskrevet på recept, gratis, uanset om der ellers er tilskud til medicinen eller ej.

Terminaltilskud dækker ikke udgifter til hjælpemidler eller ernæringsprodukter. Her kan man evt. søge om tilskud hos kommunen.

 KOMMUNALT TILSKUD

Hos socialforvaltningen i din kommune kan du spørge om muligheden for at få tilskud til lægemidler på andre måder end nævnt ovenfor (fra regionen/Sundhedsstyrelsen).

Tilskud fra kommunen kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service.

Der er forskellige betingelser, som skal opfyldes, for at sociale tilskud kan gives. Spørg på socialforvaltningen i  kommunen.